PRIVATLIVSPOLITIK

1. Formål med politikken

1.1 Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan TraderTom (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger, herunder hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og så vidt muligt hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omfatter den behandling, der sker hos os, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

2. Beskrivelse af behandlingerne

2.1 TraderTom behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger hvis du er kunde hos os, og når du deltager i vores online eller fysiske arrangementer. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, de blev indsamlet til. Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

2.1.1 Hjemmeside
I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om dig ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi benytter kun andet end nødvendige cookies, hvis du har givet dit samtykke hertil.

På vores hjemmeside har vi integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Læs mere om deres behandling af personoplysninger her:

‍Facebook and Instagram

Når du kontakter os på hello@tradertom.com behandler vi oplysninger om navn, mailadresse og de informationer din henvendelse desuden indeholder. Vi benytter disse oplysninger til at besvare din henvendelse, og sletter dem efter 6 måneder efter endelig besvarelse af din henvendelse, hvis ikke vi har andet legitimt formål med behandlingen. I så fald vil det være beskrevet i denne privatlivspolitik.

2.1.2 Deltagelse i events, kurser og webinarer
‍Når du tilmelder dig et af vores online eller fysiske arrangementer, behandler vi oplysninger om navn, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato, adresse og betalingsoplysninger. Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde en aftale med dig om din deltagelse i det pågældende arrangement (GDPR art. 6(1)(b)).
Vi opbevarer de oplysninger, der er indsamlet til brug for din deltagelse i det pågældende arrangement i op til 6 år efter afholdelsen af arrangementet af hensyn til vores forpligtelser efter bogføringsloven.

2.1.3 Nyhedsbrev
‍Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, har vi brug for at behandle dine personoplysninger, når vi udsender nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige tiltag. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og din mailadresse.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (GDPR art. 6(1)(a)). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig via det link, der fremgår af hvert nyhedsbrev.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, da vores eventuelle strafansvar forældes efter dette tidsrum.

2.1.4 Leverandører og samarbejdspartnere
‍Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt at hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i op til 6 år.

3. Meddelelse om lovpligtig eller påkrævet behandling

3.1. I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav der skal være opfyldt for at indgå eller opfylde en kontrakt, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi f.eks. kan opretholde kundeforhold, herunder opkræve dig for vores ydelser. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at tilbyde dig de efterspurgte ydelser.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen, eller når vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning.

4.2. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører (databehandlere), der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks.

4.3. Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

5. Dine rettigheder

5.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

5.2.Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

5.3. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

5.4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

6. Vores kontaktoplysninger

6.1. TraderTom er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

6.2. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på hello@tradertom.com

7. Ændringer

7.1. Vi har ret til at revidere og ændre disse retningslinjer for privatlivspolitik vedrørende behandlingen af personoplysninger. Ved væsentlige ændringer vil vi informere dig via e-mail eller ved at vise en synlig notifikation på vores hjemmeside.

7.2. Seneste revision af denne privatlivspolitik fandt sted den 30. januar 2024.